x
回首頁     回上頁

專輯資料


專輯名稱:    夠不著的你
表演者:   安心亞
發行公司:    UM7環球國際
發行日期:    2020/02
製作公司:    UM7環球國際
錄製長度:    9.32
專輯類型:    個人演唱專輯
著作類別:    錄音資料
媒體格式:    數位發行;
EAN碼/UPC碼:    00602508841606

專輯內容